เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB6
  26 มิถุนายน 2561 17:39    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 765  


ITA:EB-6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร

ข้อ 1. มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
EB6-1-01 บันทึกข้อความรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 


ข้อ 2. มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่
EB6-2-01 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน