เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

1/61 : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอบึงโขงหลง
9 กรกฏาคม 2561 15:24   ประกาศทั่วไป   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 506   มีการแก้ไข  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบึงโขงหลง

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอบึงโขงหลง

เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเยื่อน เดชา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

โหลดไฟล์แนบได้ที่
http://ssobkl.go.th/uploads/media/201807091520087641.pdf

ขึ้นด้านบน